Het is niet toegestaan deze website te framen. Servicepunt71 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden met dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Servicepunt71 gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Aansprakelijkheid

Servicepunt71 heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van de website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig is. Dit geldt ook voor websites, vacaturesites, zoekmachines, social media of andere media waarnaar via hyperlinks of anderszins wordt (door)verwezen.

Servicepunt71 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onvolledigheid en onjuistheid van de gegeven informatie op deze site dan wel op enige site die is verbonden of gelinkt van of naar deze site. Verder aanvaardt Servicepunt71 geen enkele aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Servicepunt71 of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Deze disclaimer is opgesteld op 20 juli 2018. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Deze verklaring kun je regelmatig raadplegen, zodat je van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

De gegevens worden beheerd door Servicepunt71.

Onze contactgegevens:

Servicepunt71
Tweelingstraat 4
2312 LX  Leiden