Het is niet toegestaan deze website te framen. Gemeente Leiden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden met dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door gemeente Leiden gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Aansprakelijkheid

Gemeente Leiden heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van de website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig is. Dit geldt ook voor websites, vacaturesites, zoekmachines, social media of andere media waarnaar via hyperlinks of anderszins wordt (door)verwezen.

Gemeente Leiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onvolledigheid en onjuistheid van de gegeven informatie op deze site dan wel op enige site die is verbonden of gelinkt van of naar deze site. Verder aanvaardt gemeente Leiden geen enkele aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van gemeente Leiden of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Deze disclaimer is opgesteld op 20 juli 2018. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Deze verklaring kun je regelmatig raadplegen, zodat je van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

De gegevens worden beheerd door gemeente Leiden.

Onze contactgegevens:

Gemeente Leiden
Tweelingstraat 4
2312 LX  Leiden