Inhousedag – tot 31 maart 2023?!

Wil je dat we je op de hoogte houden? Dat doen we graag.

“In zo’n nieuw beleidsterrein als de energietransitie leer je iedere dag iets nieuws. Het is echt pionieren!”

– Boudewijn Kopp (opgavemanager energietransitie)

Inhousedag – ontdek en ontmoet

Meer weten over werken in het ruimtelijk domein binnen één van de gemeenten in de Leidse regio?

Welke interessante gebiedsontwikkelingen staan er de komende jaren op de agenda? Hoe gaan we om met de enorme woningbouwopgave? Wat zijn de uitdagingen rondom de klimaatopgaven en de energietransitie? In één middag praten we je bij en bezoeken we enkele van deze opgaven.

Voor wie

Voor iedereen die meer wil weten over ons werk in het ruimtelijk domein en een achtergrond heeft in o.a.: civiele-, cultuur-, milieu- of elektrotechniek, planologie, sociale geografie, werktuigbouw, projectmanagement, ruimtelijke ontwikkeling, bestuurskunde, verkeerskunde (hbo/wo-niveau).

Programma

Het programma is als volgt:

 • 12.00 uur Lunch en inloop
 • 12.30 uur Kick off door Adrian Los, directeur Stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden
 • 13.00-16.00 uur Kijkje in de keuken, langs een route van jouw keuze om te horen en ervaren
 • 16.00 uur Borrel en afsluiting, nadere kennismaking en eventuele verkenning van carrièremogelijkheden

Praktisch

Wanneer: 1 juli
Tijd: 12.00-17.00 uur
Aanmelden (uiterlijk t/m woensdag 29 juni)

Alle routes starten vanuit het Stadskantoor in Leiden. We eindigen de dag bij Stadscafé Van der Werf voor een borrel en napraten.

Vragen?

Heb je nog vragen, of mocht je onverhoopt niet kunnen? Wij horen het graag! recruitment@servicepunt71.nl.

Welke route kies jij?

Route 1 – Beheer openbare ruimte

De beheerroute voert je langs twee gemeenten waar we de volgende onderwerpen uitdiepen en met je in gesprek gaan over:

 1. De beheeraspecten van woningontwikkeling, samenwerking, participatie, veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid in het beheer van de openbare ruimte;
 2. Het brede werkveld bij beheer. Dit doen we vanuit een vijftal aspecten van beheer: veranderende gebruik stad, slimme(re) stad, impact maatschappelijke ontwikkelingen, rentmeesterschap, in stand houding

Voor wie? Stedelijk (asset)beheerders, projectcoördinatoren, toezichthouders beleidsmedewerker openbare ruimte, projectleiders, directievoerders, toezichthouders, beheerders openbare ruimte.

Route 2 – Gebiedsontwikkeling, klimaat en energie

De duurzaamheidsroute brengt je ook bij twee gemeenten. Hier kijken we naar:

 1. Hoe pak je inclusieve gebiedsontwikkeling aan? In de wijk Bloemenweide in Zoeterwoude-Dorp zie je hoe er naast woningbouw voor verschillende doelgroepen ook ruimte is voor onderwijs, zorg, spelen, klimaatadaptatie én biodiversiteit. In 2011 ging de gemeente Zoeterwoude van start met een integrale gebiedsontwikkeling. Hoe leuk is het dan om in 2022 te zien hoe alles samenkomt? Door die lange doorlooptijd is het belangrijk voortdurend te blijven inspelen op de veranderde maatschappij. Voor een breed gedragen plan is participatie van omwonenden een vanzelfsprekend onderdeel van dit project. Zo ontstond een breed gedragen plan voor een gezonde leef- en werkomgeving.
 2. Een visie op het leefbaar houden van de stad, de energietransitie en de grote duurzaamheidsopgaven waar Nederland voor staat: wat betekent dit voor de regio?
 3. Beleid voor duurzaamheid. Energiebesparing, van het gas af, circulair werken: we willen dat inwoners en partners in de stad verduurzamen. Maar vaak gáán we daar als gemeente helemaal niet over. Het is de kunst om beleid te maken dat past bij de ambities, maar ook de belangen van partners in de stad. Anders krijg je geen beweging en dus ook geen duurzaam resultaat. We laten je aan de hand van een serious game ervaren wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn om als gemeente duurzaamheidsbeleid te maken. Er gaat een wereld voor je open. Doe je mee?

Voor wie? Adviseurs energie/klimaat, projectleiders, juristen, beleidsmakers, projectcoördinatoren, beleidsmedewerkers openbare ruimte.

Route 3 – Projectmanagement en gebiedsontwikkeling

De route gebiedsontwikkeling brengt je langs een aantal interessante projecten in de Leidse regio:

 1. Een rondleiding langs de gebiedsontwikkeling aan de Oegstgeester kant van het Biosciencepark. De projectleider gebiedsontwikkeling neemt je graag mee langs de verschillende fasen van projecten en wat dit vraagt van de organisatie, ambtenaren en de omgeving.
 2. De drukste plek van Leiden gaat op de schop: het gebied tussen de Leidse binnenstad en het Leiden Biosciencepark. Samen met vele collega’s vanuit het Rijk, ProRail, NS, Provincie en vele andere lokale en regionale stakeholders maken we één samenhangend plan gericht op de ontwikkeling van dit gebied. Vanuit de gemeente Leiden werken vele afdelingen en disciplines mee aan deze mega opgave. Verkeersontwerpers, collega’s van mobiliteit, projectmanagers, omgevingsmanagers, beleidsadviseurs, financieel specialisten etc. In een rondwandeling door het gebied vertellen wij over de ambities, uitdagingen, aanpak en natuurlijk over wat al die Leidse collega’s doen om hier tot resultaat op straat te komen.

Voor wie? Adviseur, ontwerp of projectmanager aan grote mobiliteits- of verkeeropgaven

Collega’s in het ruimtelijk domein

Mail ons

Mail ons