Senior Beleidsmedewerker Wonen

Gemeente Oegstgeest | Oegstgeest | HBO | 36 uur | 01-05-19

Gemeente Oegstgeest

Team ruimte is op zoek naar een

Senior Beleidsmedewerker Wonen

36 uur, max. € 4.121,- (schaal 10)

Waar kom je te werken?

Je komt te werken in Team Ruimte: een hardwerkend en dynamisch team van professionals uit verschillende vakdisciplines. Denk daarbij aan bouwen en wonen, verkeer, ruimtelijke ordening, economie, openbare orde en veiligheid. Voor dit team zoeken we op het beleidsveld Wonen een nieuwe collega, die samen met de andere beleidsmedewerker Wonen optrekt.

Wat zijn de werkzaamheden?

 • Je bent verantwoordelijk voor de beleidsvorming en advisering op het gebied van Wonen en voor het uitvoeren van beleid op dit gebied. Denk aan de Woonvisie, Sociale woonruimteverdeling, het Uitvoeringsprogramma Wonen en het maken van Prestatieafspraken.
 • Je adviseert aan het college, aan raadsleden en aan collega’s op de werkvloer, in gesprekken en in annotaties.
 • Je geeft voorlichting aan en overlegt met externe organisaties over beleidsvoornemens, gevolgen, knelpunten en mogelijke oplossingen in relatie tot het gemeentelijk beleid en draagt daarin bestuurlijke standpunten uit.
 • Je verzamelt en bestudeert relevante informatie en vertaalt landelijke en regionale ontwikkelingen naar de gemeentelijke situatie.
 • Je signaleert en speelt in op ontwikkelingen op lokaal niveau en richt de adviezen hierop in.
 • Je ontwikkelt gemeentelijk beleid en/of coördineert het tot stand komen van het gemeentelijk beleid en bent betrokken bij de totstandkoming van het regionale beleid.
 • Je fungeert als (eerste) aanspreekpunt binnen de gemeente voor corporaties, huurdersorganisaties en inwoners en informeert hen over relevante delen van het gemeentelijk beleid, mogelijkheden en gemeentelijke randvoorwaarden.

Samen met de andere beleidsmedewerker Wonen en je leidinggevende bepaal je de verdeling van de werkvoorraad en de stem je af over inhoud en proces.

Wat ga je concreet doen?

 • Laten uitvoeren van een woningmarktanalyse in 2019.
 • Laten opstellen van een nieuwe woonvisie in 2020.
 • Verstrekken van startersleningen.
 • Actualiseren van verordeningen.
 • Opstellen van prestatieafspraken.
 • Voorbereiden van besluiten over woonruimteverdeling, zoals voor Lokaal Maatwerk.
 • Bijhouden van de woningbouwplanning en afstemmen hierover met interne collega’s.
 • Begeleiden van de afstemming over woningbouwplannen in de regio.
 • Bijwonen en verslaan van bestuurlijke overleggen.
 • Bijwonen van ambtelijke overleggen over woonruimteverdeling en woningbouwplannen.
 • Meelopen in processen ter verbetering van leefbaarheid van woonwijken.

Je bent samen met de andere beleidsmedewerker Wonen het eerste aanspreekpunt voor het bestuur als het gaat om woonbeleidszaken.

Wat neem je mee?

 • Je hebt minimaal HBO-niveau.
 • Je hebt gedegen kennis, ervaring en affiniteit met het beleidsterrein wonen.
 • Je hebt ervaring met werken in een gemeente.
 • Je bent in staat zelfstandig juridische en ambtelijk documenten te verwerken en nieuw leven in te blazen.
 • Je hebt inzicht in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen binnen de gemeente.
 • Je bezit de vaardigheid om (beleids)ontwikkelingen te analyseren en vertalen naar de lokale situatie en het opstellen van beleidsadviezen.
 • Je bezit vaardigheid in het toelichten van het gemeentelijk beleid.
 • Je hebt vaardigheid in coördineren.
 • Je hebt vaardigheid in het voeren van overleg, het oplossen van knelpunten en het geven van adviezen.
 • Je bent in staat om te kunnen schakelen in de interne organisatie wanneer meerdere disciplines nodig zijn.
 • Je hebt een proactieve, zelfstandige en assertieve houding.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent zorgvuldig.

Meer over de gemeente Oegstgeest:

Gemeente Oegstgeest is een levendig en groen dorp; centraal gelegen in de Randstad. Met een gunstige ligging ten opzichte van de grote steden en strand én grenzend aan het Groene Hart biedt het een goede balans tussen dorps karakter en stedelijke vitaliteit. Ook met haar bloeiend verenigingsleven, de vele activiteiten en de goede voorzieningen, biedt Oegstgeest haar ruim 23.000 inwoners (doorgroei naar zo’n 26.000 inwoners ligt in de lijn der verwachting), jong en oud, een aantrekkelijke woon- en werkklimaat met volop mogelijkheden voor recreatie. Wonen, werken en leven gaan hier als vanzelfsprekend samen. Werken voor een gemeente betekent dat je een bijdrage levert aan de diensten die de gemeente haar burgers levert. Omdat we als gemeente Oegstgeest nogal wat eisen stellen aan die diensten leggen we de lat ook voor onze medewerkers hoog. Speerpunten voor onze manier van werken zijn: integraliteit van beleid, communicatie met, en dienstverlening aan burgers en een optimale bedrijfsvoering.

Meer over team Ruimte:

We werken als team samen en vinden het belangrijk dat we op de hoogte zijn van de hoofdzaken van elkaars werk, zodat werk in voorkomende gevallen makkelijk overdraagbaar is.

Vind je het leuk om te werken in een open cultuur waarin initiatieven tot verbetering worden gestimuleerd dan ben je bij ons op de juiste plek. Laat ons zien wat jouw sterke punten zijn, zodat we door gerichte talent-/ competentieontwikkeling jou kunnen helpen je kwaliteiten te versterken en vergroten.

Wat bieden wij?

 • Je salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.121,- bruto bij een 36-urige werkweek (schaal 10).
 • Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega's.
 • Een klantgerichte en op resultaat gerichte, collegiale werksfeer.
 • Je zit bij ons aan het stuur van je eigen ontwikkeling. Hou je van workshops en korte cursussen? Dan kan je kiezen uit een breed aanbod van onze “Academie71”.
 • Binnen onze organisatie is de LEAN-filosofie leidend; gezamenlijk willen we resultaten bereiken waar we trots op zijn! Daardoor werken we veel in multidisciplinaire teams.
 • Je krijgt naast je salaris ook nog een vrij besteedbaar budget bij ons, een Individueel Keuze Budget (IKB). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen.
 • Een organisatie met gezellige informele activiteiten.
 • Een mooie werkomgeving.

Extra informatie

 • Wij hanteren de volgende sollicitatiecode.   
 • Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 mei.
 • Na de sluitingstermijn verdwijnt de vacaturetekst van de website. Wil je de tekst bewaren, dan adviseren wij om deze tijdig op te slaan.

Heb jij interesse in deze functie?

Dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 mei 2019 je motivatie met CV! Je kunt reageren via ons Online Sollicitatieformulier. Voor vragen en meer informatie over de functie van Senior Beleidsmedewerker Wonen neem je contact op met Laura Platte op nummer 071 519 1833.

Heb je vragen over het sollicitatieproces? Neem dan contact op met de Servicedesk HRM via telefoonnummer 071-5167400 (keuze 2).

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.