Ik ben blij dat ik voor de gemeente Leiderdorp ben gaan werken

gemeente leiderdorp
hylke

Ik ben blij dat ik voor de gemeente Leiderdorp ben gaan werken. Ik draag namelijk graag een steen(tje) bij aan een fijn woon-, werk en leefklimaat in Leiderdorp. Dat kan ik samen met collega’s uit mijn team echt waarmaken. We zijn samen verantwoordelijk voor o.a. het beheer, de contracten en de exploitatie van de maatschappelijke gemeentelijke accommodaties. 

Ik heb vastgoed & makelaardij gestudeerd in Rotterdam en werkte hiervoor voornamelijk in de corporatiesector, de sociale volkshuisvesting. Maatschappelijk vastgoed spreekt me het meeste aan. Vandaar mijn keuze om voor een gemeente te gaan werken. Het doel van mijn werk is om de gemeentelijke vastgoedportefeuille zo goed mogelijk maatschappelijk (en waar mogelijk kostendekkend) te laten renderen. Daarvoor dient het vastgoed zo optimaal mogelijk ingezet en ingericht te worden. Dan pas is het echt dienstbaar aan de maatschappij. 

Als team accommodatiebeheer zijn we er trots op – en krijgen er vooral veel positieve energie van – als we bijvoorbeeld een prachtige tijdelijke huisvesting voor een bibliotheek realiseren in een kort tijdspanne, sportvelden opnieuw aanleggen zodat sporters hun sport goed kunnen bedrijven, een multifunctionele accommodatie zodanig verbouwen en herinrichten dat het een succesvol centrum voor welzijn, kennis en cultuur wordt waar inwoners goed terecht kunnen. Of als we kunnen bijdragen aan duurzaamheid door zonnepanelen te laten leggen op onze panden. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Mooi, concreet en zinvol werk, daar komt het op neer.

Naast het zinvolle werk biedt de gemeente Leiderdorp als organisatie veel goeds. We werken hier zelfsturend en in harmonie samen en hebben aandacht voor elkaar als collega’s. Doorleren is geen probleem. Er is meer dan genoeg aanbod aan trainingen en cursussen en een opleiding volgen elders is ook mogelijk. Dat is echt een luxe, een fijne cultuur waar men snapt dat stilstand achteruitgang is. Daarnaast is de balans tussen werk- en privé goed geregeld, zoals de mogelijkheid om plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Het biedt mij persoonlijk de mogelijkheid om in ieder geval twee keer per week mijn kinderen naar school te brengen en tussen de middag weer op te halen. De uren die ik dan mis, haal ik ’s avonds op de bank met de surface op schoot weer in. 

Meer collega’s